All prices incl. 20% VAT

THE BUS+

2,265.60 €
SKU: SSL THE BUS+

WES Audio _ng76

1,234.80 €
SKU: _ng76

WES Audio _ng76 Matched Stereo Pair

2,460.00 €
SKU: _ng76-S

WES Audio _dione

1,044.00 €
SKU: _dione

WES Audio _rhea

1,134.00 €
SKU: _rhea

WES Audio _mimas

888.00 €
SKU: _mimas

WES Audio ngBusComp

2,688.00 €
SKU: ngBusComp

SSL 500-Series LMC+

624.00 €
SKU: 500-Series LMC+

SSL 500-Series E Dynamics Module

744.00 €
SKU: 500-Series E Dynamics Module

SSL 500-Series Bus Compressor MKII

1,290.00 €
SKU: 500-Series Bus Comp MKII

TubeTech CL 1B

3,690.00 €
SKU: TubeTech CL 1B

TubeTech CL 2A

4,436.40 €
SKU: TubeTech CL 2A

TubeTech LCA 2B

4,800.00 €
SKU: TubeTech LCA 2B

TubeTech SMC 2B

4,680.00 €
SKU: TubeTech SMC 2B

TubeTech SMC 2BM

6,810.00 €
SKU: TubeTech SMC 2BM

Hazelrigg VNE Tube Compressor

NEW
5,400.00 €
SKU: VNE

VT-7 Stereo Compressor

10,824.00 €
SKU: VT-7